Hospital Virgen de la Arrixaca

Dades técniques

Nivell d’intervenció: Concurs d’Idees.
Promotor: Servicio Murciano de la Salud.
Localitat: Múrcia
Any projecte: 2003
Superfície total construïda: 46.635 m²
Pressupost: 38.346.772 €
Altres tècnics:

  • Col·laboració amb *
  • J&G Asociados, enginyers. Càlcul d’Instal.lacions.
  • Robert Brufau, arquitecte. Càlcul d’estructures.
Descripció

Les noves instal·lacions de l’Hospital Materno – Infantil, edifici situat dins del conjunt hospitalari Virgen de la Arrixaca de Murcia, signifiquen la materialització dels ambiciosos objectius assistencials i sanitaris per a la remodelació i ampliació d’aquest equipament de referència per a la comunitat autònoma de Murcia i situa també aquesta operació, com a impulsora d’un procés de regeneració general d’aquesta important i històrica institució hospitalària. A l’ actualitat l’edificació quelcom deteriorada pel transcurs dels anys ha anat suportant una càrrega constant d’activitat que no s’ha vist corresposta per la necessària actualització i això impulsa aquesta adequació i reforma integral perquè les seves instal·lacions s’adaptin a l’assistència que aquests centres precisen.

Un criteri d’aprofitament òptim dels àmbits existents determina, després d’un minuciós anàlisi, quins aspectes constructius, funcionals i de forma són objecte de recuperació, reforma, substitució o obra nova. D’aquesta manera tots els serveis i àrees s’integren en el nou conjunt perquè es puguin complimentar els requisits assenyalats en el programa funcional. La ubicació, dimensió i relació entre les àrees, possibilita en aquesta proposta la coordinació i encaix mitjançant unes fases que van assenyalant un calendari d’adaptació i càrrega d’activitat per que en cap moment cessi l’assistència sanitària, consolidant recursos i mantenint bona part de la imatge hospitalària i patrimonial que posseeix.

El volum frontal on es produeix l’accés principal, és el lloc dels recorreguts de visitants en el nivell 0, per a Consultes Externes, Bloc Quirúrgic, Hospital de dia, Pediatria, Cafeteria usuaris externs, etc., i de les àrees de suport tècnic y assistencial de caràcter ambulatori ubicades també en el nivell –1, Diagnòstic per a la Imatge, Àrea de parts, Hospital de dia Matern, Urgències i UCI. Un bloc auxiliar conté les Consultes Externes Pediatria a dues alçades amb accés en una mateixa cota.