Antíc Hospital Militar de Barcelona

Dades tècniques

Nivell d’intervenció: Projecte d’Ordenació.
Promotor: Parc Sanitari Pere Virgili.
Localitat: Barcelona
Any concurs: 2000
Any projecte: 2000
Superfície total construïda: 80.850 m²
Pressupost: 4.801.050 €
Altres tècnics:

  • Col·laboració amb *
  • Jesús de la Torre, arquitecte-urbanista.
Descripció

El present Pla Especial es formula per tal d’ordenar urbanísticament el procés de transformació del recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona, procés que haurà de permetre la progressiva conformació de l’anomenat “Parc Sanitari Pere Virgili”, promogut i gestionat per l’empresa pública d’aquest mateix nom, adscrita al CATSALUT. Aquesta iniciativa pública es desplega en virtut de la propietat del sòl atorgada al CATSALUT mitjançant compra a l’estat espanyol (Ministeri de Defensa).

El concepte de Parc Sanitari és el d’un equipament complexe de caràcter sanitari i assistencial, que agrupa en el seu àmbit un conjunt diversificat d’activitats i serveis que tenen en comú la seva pertinència i/o vinculació als camps de la medicina i l’assistència sanitària. Aquest conjunt d’activitats i serveis s’agrupen i designen de la següent manera:

1) Serveis assistencials, amb dos àrees:

– Àrees Sociosanitàries:

– Unitats de llarga i de mitja estada.
– Atenció de dia.
– Àrees de salut mental

2) Serveis d’atenció sanitària i ambulatòria:

– Cirurgies majors ambulatòria i de curta estada.
– Unitats d’Hemodiàlisi, de Rehabilitació i de Tècniques Diagnòstiques per l’imatge.
– Àrees Bàsiques de Salut (CAP)

3) Entitats Sanitàries:

– Consorci Sanitari de Barcelona.
– Servei d’Emergències Mèdiques.
– Agència d’Avaluació de Tecnologies Mèdiques.
– Subdirecció d’atenció primària de Barcelona (ICS).
– Institut de diagnòstic per la imatge.

4) Àrees de direcció i serveis annexes.
5) Oficines administratives vinculades al mon sanitari.
6) Serveis de seguretat.
7) Serveis de suport.