Centre de Biomedicina Experimental de Galícia

Dades tècniques

Nivell d’intervenció: Projecte Bàsic, d’Execució i Direcció d’Obra.
Promotor: Universitat de Santiago de Compostela (USC).
Localitat: A Coruña
Any concurs: 2011
Any projecte: 2011
Període de construcció: ’05 2012 – ’05 2014
Superfície total construïda: 6.251,86 m²
Pressupost: 7.092.992,92 €
Empresa constructora: Obrascón Huarte Laín S.A. –OHL-
Altres tècnics:

  • Col·laboració amb *
  • Jaime Esperón, Guillermo Pan, Arquitectes tècnics.
  • COTISA, Càlcul d’instal·lacions.
  • Manuel Arguijo, arquitecte, Càlcul d’estructures.

Premis: Concurs, 1er premi.

Descripció

El projecte parteix de la premissa d’integrar en una mateixa entitat funcional una proposta arquitectònica, urbanística i mediambiental capaç de donar una resposta òptima i racional a un edifici destinat a la investigació Biomedicinal.

La implantació proposta es caracteritza per la presència de dues parts ben diferenciades des del punt de vista volumètric i funcional. Un primer cos (paral•lelepípede rectangular) disposa paral•lel a l’Avinguda Mestre Mateu que és el cos visible i la imatge des del campus. Un segon cos compacte i soterrat, sota un mantell vegetal que allotja el gruix de les activitats del programa funcional.

L’edifici es posiciona, de manera intermèdia i paral•lela entre el CIMUS (edifici annex al qual el CEBEGA es connecta) i l’Av Mestre Mateu. En aquest sentit, l’alineació, nord-est-sud-oest, que serà l’eix principal del conjunt, es veu potenciada per la permeabilitat visual i vianants sobre l’esmentat mantell vegetal.

S’ha procurat la màxima flexibilitat distributiva i d’adaptabilitat de la planta la modulació permet la alterabilitat en l’ús dels espais en previsió de necessitats de canvi de dimensió de cadascuna de les àrees.