Centre de Salut de Granollers

Dades tècniques

Nivell d’intervenció: Concurs
Promotor: Infraestructures / Direcció General de Planificació Sanitària, Generalitat de Catalunya
Localitat: Granollers
Any projecte: 2015
Superfície total construïda: 6.663,00 m²
Altres tècnics:

  • Colaboració amb RFArq Arquitectos
  • MASALA
  • Visualització 3D: Playtime
Descripció

Concurs del nou Centre d’Atenció Primària de Granollers. L’edifici està articulat al voltant d’un pati central enjardinat, que organitza els espais i els fluxos en totes les plantes. Aquest pati, cobert amb vidre, “creix” cap a dalt, permetent captar el màxim de llum cap a les plantes inferiors. Funciona com un atri bioclimàtic que controla i optimitza el funcionament climàtic tant a l’hivern com a l’estiu, recolzat per sistemes de climatització i enllumenat eficients, que permeten ajustar la despesa general dels consums energètics.

Els nuclis de circulació vertical generals, es posicionen contra les mitgeres: un de pacients i públic, i l’altre per personal sanitari i serveis. Cada nucli es troba connectat directament amb “espines” de circulació que generen un teixit flexible però perfectament diferenciat entre l’ús públic i l’intern.

Dintre del pati es situa una escala oberta, que connecta totes les plantes amb accés de públic, facilitant el mínim recorregut vertical des de l’entrada a l’edifici. A peu pla de l’accés hi trobem el servei d’urgències, a un nivell soterrani els dos CMA, i a primera i segona planta els serveis de Consultes externes i suport a la cronicitat i l’Assir.

Al tractament de les façanes de vidre, es proposa una pell de protecció addicional que dona una percepció integral de l’edifici, i que facilita la flexibilitat de la distribució interior. A nivell de la planta baixa, la total transparència de la façana, dona visibilitat al nou equipament com un centre obert a tots, i comunicat amb el barri, amb la percepció  lluminosa del pati interior.