Centre de Simulació Clínica de l’Hospital Vall d’Hebron

Dades tècniques

Nivell d’intervenció: Projecte Bàsic, Executiu I Direcció d’Obra
Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Localitat: Barcelona
Any projecte: 02/2017
Superfície total construïda: 1.500 m²
Pressupost: 1.272.878,35 €

Descripció

El projecte es basa en la intervenció a la cinquena planta de l’edifici de Traumatologia de l’Hospital Vall d’Hebrón situant en dues de les seves tres ales el nou Centre de Simulacions Clíniques. Al centre de la planta es troba un nucli d’ascensors i escala principal, i és a la zona vestibular des d’on es distribueixen els fluxos de persones a les diferents ales segons el tipus d’activitat que vagin a realitzar.

En aquesta zona central se situa la recepció i hall de la nova àrea del simulador, disposant una sala de reunions i d’activitats comunes, els serveis, magatzems, i despatxos administratius.

L’ala Sud es destinarà a la docència, on es distribuirà l’aulari/ seminaris, la baixa tecnologia i la zona de reanimació cardiopulmonar, mentre que en l’ala Oest, que disposarà de control d’accés, es destinarà a l’àrea de simulació pròpiament dita, i albergarà els quiròfans i els espais d’alta tecnologia.